TÁMOP-6.1.2.A-14/1

„Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával.”

 

 

Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) projekt: 

A 2014. augusztus 28-án elindult Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) projektet az Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) konzorciuma valósítja meg. A projekt célja a megfelelő egészségtudatos szemléletmód kialakítása, a gyermekek, tanulók (mindennapos) egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése, és ezek viselkedésbe történő beépítése, főként közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok segítségével.

A Magyar Állam és az Európai Unió Szociális Alapjának támogatásával megvalósuló projektben az NEFI és a KLIK mellett több külső közreműködő is rész veszt. Összesen mintegy 18 megye 288 iskolája, 864 pedagógus, 6 regionális és 54 megyei koordinátor, és mintegy 100 védőnő segíti a közös munkát, a szaktudás átadását, a programok megszervezését és megvalósítását.

Megvalósítás – szakmai és módszertani háttér

A TIE keretében az NEFI munkatársai és más szakértők olyan 10 darab, egészségfejlesztési programelemekhez kapcsolódó szakmai ajánlásokat („EPSZA”) hoztak létre, amelyek biztos, szakszerű háttért és segítséget nyújtanak az iskoláskorú gyerekek egészségtudatosabb szemléletmódjának kialakításához, a projekt céljainak eléréséhez. Ezen „füzetek” fő pillérét az életkori sajátosságoknak megfelelő, energia-egyensúly kialakulását szolgáló életmód- és testmozgás programok jelentik.

A 10 db EPSZA magában foglalja az „Iskolakert”, az „Egészséges élelmiszerek megismerése és elkészítésük változatos módjai”, az „Ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése”, a „Megfelelő test- és száj-higiénés szokások kialakítása”, a „Sérülés megelőzés”, illetve a „Egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése” témákat.

További TIE 4 db tanórán kívüli, mindennapos testmozgással összefüggő programelem valósul meg, amelyek közül a „Spuri a suliba-kincsesláda”, „Lépéselőnyben”, „Délutáni szabadidő-kincskereső” a kötelező tanórai foglalkozások utáni szabadidőben, illetőleg a délutáni tanítási időszakban lebonyolítható, szabadidősport jellegű programok megvalósítására koncentrál. Végezetül a „Sportos iskolai rendezvény”, amely egy rendszeresen visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek változatosságára építkező iskolai esemény.

Hétpróbák

A TIE II. ütemében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ élményközpontú sportprogramokat szervez a 6-14 éves korosztály számára. A programok lebonyolításával legfőbb célunk a gyerekek egészségtudatos életmódra nevelése és a mozgás megszerettetése. A Hétpróba elnevezésű programsorozatban lehetőség nyílik többféle sportág és mozgásforma kipróbálására, a mozgás örömének felfedezésére. A próbák összeállítása során ezért kiemelt szempont, hogy a gyerekek versenyhelyzet nélkül, a kudarcélmények elkerülésével vehessenek részt a programokon.

A Hétpróbák elemei

  • Maraton próba (ügyesség, állóképesség)
  • Búvár Kund próba (ügyesség, víz)
  • Kinizsi erőpróba (hagyományteremtő sportok)
  • Szent László próba (ügyesség, csapatsport)
  • Bartók Béla próba (tánc)
  • „Egyem, vagy ne egyem” próba (egészséges táplálkozás)
  • „Hogyan mondjam el Neked?” próba (interaktív kommunikáció).

Kutatás

A projekt további fontos, meghatározó részét három kutatás képezi, amelyek eredménye lényegesen hozzájárul a „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés átfogó szakmai koncepciójának” létrejöttéhez.

Az intervenciós kutatás célja és feladata a KLIK által fenntartott általános iskolákból, gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai intézményekből kiválasztott 288 iskolában a tanulók fizikai aktivitási szintjének és egészséges táplálkozással összefüggő szokásainak, ismereteinek és attitűdjének nyomon követése, mérése és értékelése.

Egy országos nagymintás kutatás a konvergencia régióban működő alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális, emberi erőforrás és szakmai feltételeit tárja fel.

A kutatások harmadik eleme egy olyan mozgásszenzoros vizsgálat, amely az intervenciós kutatásra kiválasztott osztályok tanulóinak 24 órás fizikai aktivitását méri fel, összesen 5 napon át. A tanulók kiegészítésképpen naplót vezetnek a vizsgálat idején végzett minden mozgással járó tevékenységükről.

Eredmények, hosszú távú hatások

A TIE végére elkészül a „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés átfogó szakmai koncepciója”, a „Testmozgás általános iskolai szakmai ajánlása”, és a „Táplálkozás általános iskolai szakmai ajánlása”. Továbbá egy olyan többcélú informatikai platformot is létrehoztunk, mely támogatja a projekten belüli egyéni tevékenységek naplózását, az intézmények és külső szereplők közötti gördülékeny kommunikációt, és az iskolai programok hatékony megvalósítását. A platform nyilvános honlap felülete pedig bepillantást enged a projekt működésének különböző folyamataiba, részleteibe.

A TIE programjait úgy alkottuk meg, hogy mindenki találjon bennük számára érdekes, új lehetőségeket. Az egyéves megvalósítási, és öt éves fenntartási időben a rendelkezésre bocsátott szakmai és módszertani eszközök, a tanulást és szórakozást egyszerre biztosító egészségfejlesztési rendezvények, nem utolsó sorban az iskolák számára nyújtott anyagi támogatás számtalan olyan további pozitív változást idéz elő, mint az intézmények közötti kommunikáció erősödése, vagy az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció fejlesztése.

A projektzárás időpontja 2015. november 30, a fenntartási idő 5 év.