A Kutatási Alprojekt bemutatása

A TÁMOP-6.1.2.A két ütemben komplex intézményi és közösségi testmozgási valamint kapcsolódó egészségfejlesztési program elemeket valósít meg, illetve a megvalósítás tapasztalatait figyelembe véve Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztési Koncepciót és módszertani anyagokat dolgoz ki.

E tevékenységek támogatásához tervezett kutatások segítséget nyújtanak az intervenciók hatásosságának mérésében, feltérképezik az iskolák egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét a konvergencia régiókban (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) található valamennyi állami fenntartású, valamint a kutatási feltételeket vállaló, valamennyi nem állami fenntartású általános iskolai képzést nyújtó nevelési-oktatási intézményben. Továbbá sor kerül az iskolások fizikai aktivitásának mérésen alapuló vizsgálatára is.

Nagymintás kutatás – az iskolai egészségkultúra felmérésére

A Nagymintás kutatás a konvergencia régiókban működő, valamennyi alapfokú nevelési-oktatási intézmény teljes körű iskolai egészségfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális, emberi erőforrás, szakmai és módszertani feltételeit feltárja. A felmérés során minden oktatási intézményben az intézetvezetőt, egy pedagógust és egy egészségügyi szakembert kérdeznek ki speciális, egyéniesített kérdőívek által, ezt követően a válaszokat felhasználják a „Teljes Körű Iskolai Egészségfejlesztés Koncepció” kidolgozása céljából.

A nagymintás kutatás 2015 első félévében várható.

Intervenciós kutatás

Célja a KLIK által fenntartott általános iskolákból, gyógypedagógiai és konduktív pedagógiai intézményekből kiválasztott 288 iskolában megvalósuló egészségfejlesztési program elemek hatására a tanulók fizikai aktivitási szintjének és egészséges táplálkozással összefüggő szokásainak, ismereteinek és attitűdjének nyomon követése, mérése és értékelése. Ehhez a programok indulása előtt majd megvalósításukat követően a kiválasztott iskolákban a 3., 5. és 7. évfolyam egy-egy véletlenszerűen kiválasztott osztályában kérdőíves felmérésre kerül sor.

Az első része 2014 év végén, míg a második várhatóan 2015 első félévében valósul meg.

Mozgásszenzoros vizsgálat

A vizsgálat részletes és reprezentatív adatokat gyűjt az iskolások egészségügyi állapotáról és fizikai aktivitásáról. Az intervenciós kutatásban korábban kiválasztott osztályokból évfolyamonként összesen 50-50 tanulójának 24 órás fizikai aktivitását rögzítik testre rögzített mozgásszenzoros eszközzel 5 egymást követő napon át.

A mérőeszköz monitorozza a különböző aktivitási szinteken eltöltött időtartamokat, a teljes napra vonatkozó lépések számát, valamint az éjszakai alvás időtartamát. A tanulók kiegészítésképpen egy mozgásvizsgálati naplót vezetnek a vizsgálat idején végzett, minden mozgással járó tevékenységükről. Ezek a vizsgálati adatok statisztikai elemzése információt szolgáltat majd az általános iskolások átlagos fizikai aktivitásáról évfolyam, nem, településméret és a szülők iskolai végzettsége szerinti bontásban.

A mozgásszenzoros vizsgálatra szintén 2015 első felében kerül sor.

YouTube-csatorna

Maraton-Kinizsi próba, Debrecen