Iskolai programok

Az Egészségfejlesztési Módszertani Alprojekt bemutatása

Az Egészségfejlesztési Módszertani Alprojekt az intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok (együtt: egészségfejlesztési programelemek) előkészítését, megvalósítását és értékelését teszi lehetővé.

Emellett az általános iskolai tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységét szervező és megvalósító pedagógusoknak módszertani ajánlások (Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások - „EPSZA”) kidolgozásával, a megvalósítást segítő folyamatos e-alapú fórum (IT-Platform) segítségével, és esetenként helyszíni konzultációkkal nyújt szemléletformáló támogatást. A szakmai ajánlások fő pillérét az életkori sajátosságoknak megfelelő, energia-egyensúly kialakulását szolgáló testmozgás- és életmódprogramok jelentik.

A Módszertani Alprojekt továbbá a monitoring mutatók alapján részt vesz az értékelő elemzésben, szakmai részanyagokkal támogatva a projekt végére elkészülő Teljes körű Egészségfejlesztési Koncepciót és a Táplálkozási, Mozgási módszertani segédanyagokat.

Az EPSZA tematikájához igazodva (táplálkozás; iskolakert; test-száj higiéné; sérülés megelőzés-elsősegély; ivóvíz; egészség-kommunikáció; „bringa”; lépés-számláló; délutáni szabadidő; sportos nagyrendezvény) egy vezető, két asszisztens és nyolc témavezető, fő- és félállásban alkotja. Működése során szorosan együttműködik a többi alprojekttel (Kutatás, Kommunikáció, IT), a projekt megvalósulását segítő szakemberekkel, és a NEFI által támogatott más szakmai hálózatokkal.

Az Egészségfejlesztési Programelemekhez Szakmai Ajánlások megtekinthetőek és letölthetőek a projekt Médiatárában

YouTube-csatorna

Maraton-Kinizsi próba, Debrecen