Szakmai hírek

Csak eredmények maradnak a TIE projekt után

Lezárult egy év az új generációk egészségéért

Miután a 288 résztevő iskola tanulói és tanárai egy éven át kivették részüket az iskolai egészségfejlesztés jövőjének megalapozásából, a TIE menedzsmentjére hárult a projekt utolsó időszakának legfontosabb feladata: az összegyűlt, rendkívül értékes tudás összegzése, és a projekt munkájának, eredményeinek közérthető bemutatása. A folyamatot október 20-án konferenciával zárta a TIE.

„A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés valódi mintaprojekt volt, minta arra, hogyan érdemes a gyermekek egészségfejlesztésével, egészségtudatos nevelésével foglalkozni” – ezzel összegezte a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) főigazgatója, dr. Török Krisztina a TIE egy éves munkáját a projekt hivatalos záró rendezvényén, október 20-án.

A rendezvényen résztvevő több tucatnyi szakember és döntéshozó egyetértett abban, hogy a projekt által felhalmozott új ismeretanyag, a megismert jó gyakorlatok hatékonyan képesek a fiatal generációknál mutatkozó, az elhízással, és a táplálkozással kapcsolatos felnőttkori szív- és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos negatív tendenciák visszafordítására. Az egész projekt kiindulópontja volt a mai magyar gyermekek várható élettartamának és az egészségben eltöltött éveiknek az uniós átlagtól való riasztó elmaradása.

A NEFI vezetői és a konzorciumi partner Klebelsberg Intézményfenntartó központ vezetése egyetértett abban, hogy a TIE projekt – több mint 900 pedagógus és több, mint 30 ezer gyermek – bevonásával hatékonyan derítette fel a legfontosabb beavatkozási lehetőségeket, és azt, hogyan lehet országos programként teljes generációk számára belső igénnyé alakítani a mainál egészségesebb életmódot és több mozgást.

A 6-14 éves korosztály egészségszemléletének fejlesztése a TIE projekt eredményei alapján most a döntéshozók, és a nevelési, oktatási szakemberek kezébe kerül. Ebben segíti őket a projekt által kidolgozott szakmai koncepció, illetve az oktatási intézmények szakemberei számára készült Mozgás és Táplálkozás szakanyagok, amelyeknek munkaverziói már a TIE honlapján is elérhetőek.

A záró konferencián a projekt munkatársai bemutatták az általuk elvégzett munkát összegző eredménykommunikációs kiadványt, az elmúlt időszakban elkészült egészségkommunikációs szerepet betöltő – és országos sugárzású tévécsatornákon futó – kisfilm sorozatot, illetve felvázolták az elmúlt egy évben végzett szakmai munka eredményeként elvégzendő feladatokat.

Az ezeket megalapozó tudásanyagot, informatikai adatbázisokat a novemberi technikai zárásig a projekt vezetése átadja a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, amely a következő öt évben fenntartja, bővíti és ápolja a TIE tudásbázisát, hogy az elkészült szakmai koncepció alapján várhatóan megszülető politikai döntések országos szinten kiterjeszthessék a 6-14 éves korosztály nevelésében a tanórán kívüli, teljes körű iskolai egészségfejlesztést.

A záró rendezvény nem csak a projektet zárta, hanem azt a rendezvénysorozatot is, amely során hat régióban, több mint 500 pedagógus, szakmai koordinátor és a projektben résztvevő védőnők értékelték az elmúlt egy év munkáját. A tatabányai, szombathelyi, kecskeméti, siófoki, egri és debreceni szakmai konferenciákon egyértelművé vált, hogy az iskolai szakemberek nagyon jónak tartják a kialakított módszertant és az iskolai órákon kívüli foglakozásokra kidolgozott programokat.

A rendezvények résztvevőinek szinte egybehangzó kérése volt, hogy az 5 éves fenntartás időszakában is megkapják az eddigi szakmai támogatást. Vagyis a pedagógusok folytatni szeretnék, amit az elmúlt egy évben elkezdtek, attól függetlenül, hogy a TIE projekt eredményei alapján mikor születik meg a teljes közoktatásra kiterjesztett iskolai egészségfejlesztési program.

A záró események kiemelt pontja volt az a lakossági fórum, amelyet a TIE vezetése a debreceni Vörösmarty Mihály általános iskolában tartott. Itt a tanárok mellett nagy számban jöttek el az ügyben magukat érintettnek tartó szülők. Ez pedig azért fontos, mert a TIE projekt céljait nem csak a döntéshozók és a nevelési szakemberek vihetik tovább, de kifejezetten örömteli lenne, ha az érintett korosztály szülei is aktívan részt vennének gyermekeik egészségtudatosságának alakításában.

A TIE projekt zárásával a döntéshozókon és az iskolafenntartókon a sor, hogy az elmúlt egy év tapasztalatait országosan beépítsék az általános iskolás gyermekek életébe, de a NEFI és a KLIK résztvevő munkatársai számítanak a pedagógustársadalomra és a szülőkre is abban, hogy a gyermekek ne újabb teherként, hanem saját igényként jelentkező prioritásként tekintsenek egészségükre.