A magyar lakosság egészségi állapota sokkal rosszabb, mint az ország gazdasági fejlettsége alapján elvárható lenne. Mindannyian felelősek vagyunk a saját egészségünkért, napi cselekedeteink meghatározzák, hogy meddig élünk egészségben.

A TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 azonosítószámú Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése című kiemelt projekt célja az volt, hogy a magyar lakosság minél szélesebb rétegeit elérve bővítse az egészséggel kapcsolatos ismereteiket, ezáltal hozzájárulva a hazai népegészségügyi mutatók javulásához. A projektet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ konzorciumban valósította meg.

Az 1,846 milliárd Ft Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt keretében megalakult az Egészségkommunikációs Központ (EKK), mely szervezésében országos események és kampányok, valamint lokális akciók során juttattuk el egészségüzeneteinket a lakossághoz. Létrehoztuk a www.egeszseg.hu weboldalt, ahol egészéggel kapcsolatos hiteles és közérthető információk érhetők el cikkek, videók és érdekes infógrafikák formájában. Nemzetközileg is innovatívnak számító Egészségkommunikációs Felmérést végeztünk, mely eredményével átfogóbb képek kaptunk arról, hogy a lakosság honnan és milyen módon nyeri az egészséggel kapcsolatos ismereteit.

Projektgazda:

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI)

Konzorciumi partner:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK)

Projekt összköltsége:

1 845 930 594 Ft

Projekt megvalósításának időtartama:

2013. 06. 15. – 2015. 11. 30.